Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
09.12.2019, Lucie Androvičová

Vlaštovky

Ve třídě jsou 5-6 leté děti.

 • Bc.Petra Nováčková, ředitelka školy
 • Alena Mašková, učitelka
 • Lenka Nožičková, učitelka
 • Aneta Frantová, asistentka pedagoga
 • Dana Suchá, uklízečka

Zaměření třídy:

 • výtvarné (tradiční, netradiční výtvarné techniky, jejich vzájemné propojení + práce s keramickou hlínou)
 • environmentální výchova - vytváření kladného vztahu k přírodě, objevování jejích krás (nabízené činnosti jsou součástí přílohy TVP)
 • spolupráce s D.p.S. Astra – výchova dětí k "úctě ke stáří"
 • seznamování s interaktivní tabulí
 • třída je cvičnou třídou pro studentky SPgŠ v Mostě
 • plavání