Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
03.03.2020, Lucie Androvičová

Štěňata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Bc. Kovalíková Sandra, učitelka
  • Petra Herinková, DiS., učitelka
  • Radka Vaváková, asistentka pedagoga
  • Petra Chalupová, uklízečka

Zaměření třídy:

  • vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • rozvoj empativního cítění a prosociálního chování
  • rozvoj hudebně pohybových činností
  • seznamování s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem