Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
02.09.2020, Lucie Androvičová

Modroočky

Ve třídě jsou 4-6 leté děti.

  • Mgr. Šárka Procházková, učitelka
  • Veronika Fulneczková, učitelka
  • Radka Vaváková, asistentka pedagoga
  • Adéla Gruntová, uklízečka

Zaměření třídy:

  • prohlubování výtvarné (tradiční, netradiční výtvarné techniky)
  • práce s papírem a nůžkami
  • práce s hlínou
  • rozvíjení rytmu a pohybová kultura
  • základy ekologických znalostí a zdravý životní styl