Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
13.04.2022, Jitka Hoblová

Koťata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Ivana Šímová, učitelka
  • Bc. Klára Kunstová, učitelka

Zaměření třídy:

  • vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • rozvoj empativního cítění a prosociálního chování
  • rozvoj hudebně pohybových činností
  • seznamování s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem