Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
06.09.2018, NEXU s.r.o.

Koťata

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Petra Herinková, Dis.,, učitelka
  • Michaela Maierová, Dis., učitelka
  • Petra Chalupová, uklízečka

Zaměření třídy:

  • vytváření sebeobslužných a hygienických návyků
  • rozvoj empativního cítění a prosociálního chování
  • rozvoj hudebně pohybových činností
  • seznamování s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem