Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
13.09.2018, Lucie Androvičová

Kosíci

Ve třídě jsou 4-5 leté děti.

  • Najmanová Iveta, učitelka
  • Zuzana Furiková, učitelka
  • Veronika Fulneczková, asistent pedagoga
  • Suchá Dana, uklízečka

Zaměření třídy:

  • rozvoj rytmu a pohybové kultury
  • výtvarné činnosti (tradiční i netradiční výtvarné techniky, práce s papírem, přírodninami, recyklovaným papírem, keramickou hlínou)
  • jednoduchá dechová cvičení, gymnastika mluvidel
  • grafomotorika