Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
24.09.2019, Lucie Androvičová

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.
Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní
formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému
přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Zdravá 5 nabízí tři výukové programy – Školu Zdravé 5 pro žáky 1. stupně ZŠ,
Párty se Zdravou 5 pro žáky 2. stupně ZŠ a Hrátky Zdravé 5 pro děti v MŠ.
Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu,
členkou správní rady Nadačního fondu Albert MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., a je
také schválena odborníkem na výživu, RNDr. Pavlem Suchánkem, blízkým spolupracovníkem
Zdravé 5.

Výuka může probíhat každý pracovní den školního roku v prostorách školy. Vyučovací
blok pro jednu třídu trvá dvě vyučovací hodiny, obvykle jsou vyškoleny dvě třídy
za jedno dopoledne, pokud není individuálně domluveno jinak. Program vede odborně
vyškolený lektor Zdravé 5
, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.

Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Ahold již od roku 2004
a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé
České republice.

Projekt byl již ukončen.