Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
24.09.2019, Lucie Androvičová

Rozumíme si? II

Vzhledem k tomu, že se naše Mateřská škola Pastelka zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodli jsme se zrealizovat projekt pod názvem „Rozumíme si? II“. Tímto bychom vám tento projektem chtěli představit.

Projekt je realizován od ledna 2019 a bude probíhat do prosince 2020. Tedy celé dva roky.

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě rozvoj předškolních pedagogů a jejich další vzdělávání v oblastech: ICT, osobnostní rozvoj.

Nedílnou součástí tohoto projektu je také sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, které budou realizovány vždy na jaře téhož roku.

V neposlední řadě je projekt zaměřen taktéž na mimoškolní aktivity.

 

O aktivitách budete vždy informováni.