Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
24.09.2019, Lucie Androvičová

Logopedie

Logopedický projekt "Nejen básničky a říkanky, pro děti i pro mamky"

V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celkem bylo podáno přes 800 žádostí o dotaci. Našemu projektu Nejen- básničky a říkanky, pro děti i pro mamky je poskytnuta dotace.

Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikativních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Zaměříme se rovněž na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti. Dvě paní učitelky si zvýší kvalifikace studiem Logopedického asistenta. Celý pedagogický sbor se zúčastní školení logopedické prevence.

Naším cílem není náprava špatné výslovnosti dětí, to je odborná záležitost logopedů, toto musím zdůraznit. Chtěli bychom primárně zajišťovat  dlouhodobou a systematickou podporu správného vývoje řeči u dětí. Docílit toho především můžeme přirozeným rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, rozvojem slovní zásoby, škálou dechových, rytmických, zvukových a pohybových cvičení a her.

Ze získaných prostředků si také zakoupíme moderní pomůcky, vybavení a didaktický materiál. Máme připravené pravidelné setkání, ať Logopedické odpoledne s rodiči či konzultační odpoledne, kdy rodičům budeme moci nabídnout odbornou literaturu, pracovní listy, básničky či říkanky na procvičování dle potřeby dětí. Dále máme připravené různé aktivity, do kterých se budou moci zapojit rodiče i prarodiče.

Každý měsíc bude pro Vás připravena akce s rodiči (odpoledne)

 • Leden – Vlaštovky 3.B Kouzlo básniček 
 • Únor – Kosíci 2.A Zpíváme písničky 
 • Březen – Modroočky 2. B Velikonoční tvoření, zvyky a tradice s rodiči 
 • Duben – Veverky – 3.A Kalamajka mik, mik, mik
 • Květen – Štěňátka- 1.B Ukazujeme s říkankou
 • Červen – Kotátka – 1.A Máme rádi pohyb
 • Září - Měsíc pohádek
 • Říjen - Děti hrají divadlo rodičům
 • Listopad - Rodiče hrají divadlo dětem
 • Prosinec - Hrajeme divadlo společně

Každý měsíc máme připravené i jiné akce (akce nemusí být pro všechny třídy)

 • Leden
  • Beseda s učitelkou z 1. Třídy (školní zralost)
  • Návštěva knihovny
 • Únor - duben
  • Maminky čtou dětem pohádky před spaním (včas upozorněny)
 • Březen
  • Velikonoční tvoření
 • Květen
  • Besídky pro maminky
 • Červen
  • Babičky vypráví dětem
  • Hurá do přírody

 

Dále jsme pro Vás připravili konzultační dny (logopedické), které bude mít každá třída. Termín bude vždy včas vyvěšen u konkrétní třídy a to v čase 15-16 hodin. Prosím, po zveřejnění termínu, aby rodiče dali vědět třídní učitelce, že se tento den dostaví. Učitelka se může alespoň individuálně připravit. Učitelka Vám může nabídnout literaturu, básničky či říkanky na procvičení.

Projekt byl již ukončen.