Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět

Projekty

Naše školička je pilná jako včelička

Úterý17.03.2020 Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu MŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCo…

Celý článek

Rodiče vítáni

Pátek17.01.2020 Naše školka se učastní projektu "Rodiče vítáni", jehož cílem je zlepšit spolupráci rodičů se školou a více zapojit rodiče s dětmi do chodu školy. Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období). U „předškoláků“ účinně …

Celý článek

R

Rozumíme si? II

Úterý24.09.2019 Vzhledem k tomu, že se naše Mateřská škola Pastelka zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodli jsme se zrealizovat projekt pod názvem „Rozumíme si? II“. Tímto bychom vám tento projektem chtěli představit. Projekt je realizován od ledna 2019 a bude probíhat do prosince 2020. Tedy celé dva roky. Cílem toh…

Celý článek

Zelená škola

Pondělí16.07.2018 Naše Mateřská škola Pastelka se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u…

Celý článek

Zdravá 5

Úterý24.09.2019 Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivníformou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickémupřijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životn…

Celý článek

R

Rozumíme si?

Úterý24.09.2019 Vzhledem k tomu, že se naše Mateřská škola Pastelka zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodli jsme se zrealizovat projekt pod názvem „Rozumíme si?“. Tímto bychom vám tento projektem chtěli představit. Projekt je realizován od listopadu 2016 a bude probíhat do listopadu 2018. Tedy celé dva roky. Cílem t…

Celý článek

L

Logopedie

Úterý24.09.2019 Logopedický projekt "Nejen básničky a říkanky, pro děti i pro mamky" V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celkem bylo podáno přes 800 žádostí o dotaci. Našemu projektu Nejen- básničky a říkanky, pro děti i pro mamky je poskytnuta dotace. Cílem našeho projektu je z…

Celý článek

Škola plná zdraví

Pondělí16.07.2018 Školní jídelna MŠ Hutnická se zapojila do projektu Škola plná zdraví, kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční i energické.

Celý článek

Přejít na stránku: 1