Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět

Projekty

L

Logopedie

Pondělí16.07.2018 Logopedický projekt "Nejen básničky a říkanky, pro děti i pro mamky" V letošním školním roce jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Celkem bylo podáno přes 800 žádostí o dotaci. Našemu projektu Nejen- básničky a říkanky, pro děti i pro mamky je poskytnuta dotace. Cílem našeho projektu je z…

Celý článek

R

Rozumíme si?

Pondělí16.07.2018 Vzhledem k tomu, že se naše Mateřská škola Pastelka zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, která byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodli jsme se zrealizovat projekt pod názvem „Rozumíme si?“. Tímto bychom vám tento projektem chtěli představit. Projekt je realizován od listopadu 2016 a bude probíhat do listopadu 2018. Tedy celé dva roky. Cílem t…

Celý článek

Zelená škola

Pondělí16.07.2018 Naše Mateřská škola Pastelka se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u…

Celý článek

Zdravá 5

Pondělí16.07.2018 Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivníformou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickémupřijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životn…

Celý článek

Škola plná zdraví

Pondělí16.07.2018 Školní jídelna MŠ Hutnická se zapojila do projektu Škola plná zdraví, kde chce zvýšit kvalitu konzumace zeleniny u dětí a tím obohatit jídelníček, který odpovídá výživě dětí po stránce nutriční i energické.

Celý článek

Přejít na stránku: 1