Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
02.09.2020, Lucie Androvičová

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2020/2021 činí 500,- Kč na 1 dítě měsíčně. Díky změně školského zákona, platí úplatu za vzdělávání i děti, které mají odklad školní docházky.

Úplata ve středisku denní péče (jesle)

Poplatek činí 1200 Kč na měsíc (200 Kč na den). Navýšení měsíčního poplatku bylo schváleno usnesením Rady města Mostu č. 727/23/2012/3 ze dne 22. 11. 2012.

Splatnost a úhrada úplaty (školného)

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do pátého dne následujícího kalendářního měsíce a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu:
207854695/0600

Konstantní symbol:
0558

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

Splatnost a úhrada poplatků za stravování dětí

Platba

za stravné (690,- Kč)
na následující měsíc musí být uhrazena do posledního dne měsíce stávajícího

a platí se:

 1. Bezhotovostním převodem na účet školy
  Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
 2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
  Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně GE Money Bank

Číslo účtu:
207854695/0600

Konstantní symbol:
0558

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

ÚHRADU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PROVÁDĚJTE ODDĚLENĚ, POD PŘÍSLUŠNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!