Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
17.08.2020, Lucie Androvičová

Naše služby

Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti

 • zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let  -  6 tříd MŠ s kapacitou 150 dětí
 • od 1 roku do 3 let - středisko denní péče (jesle) s denní kapacitou 15 dětí
 • Cvičná škola ( udělen "Statut cvičné školy" pro průběžnou pedagogickou praxi studentek SPgŠ a VOŠ)

Školní jídelna je součástí mateřské školy s kapacitou 220 jídel denně.

Zaměření mateřské školy

a) estetické disciplíny tj. výtvarnou a hudební

 • práce s keramickou hlínou
 • netradiční výtvarné techniky
 • enviromentální výchova
 • práce s interaktivní tabulí
 • logopedická prevence

b) netradiční pohybové aktivity

 • dětská jóga
 • cvičení na balančních míčích
 • bruslení pro starší děti (dle zájmu rodičů)
 • sauna (dle zájmu rodičů)
 • plavání pro starší děti (dle zájmu rodičů či organizačních možností)
 • ozdravné pobyty, školy v přírodě pro starší děti
 • výlety „Cestování za poznáním“, turistika

c) spolupráce s ostatními organizacemi

 • 11. ZŠ, která volí podobné zaměření jako naše mateřská škola
 • 10. ZŠ, která propaguje "Školu hrou"
 • PPP v Mostě (OŠD, odborné přednášky jak pro pedagogy, tak i pro rodiče)
 • SPC Litvínov (individuální plány pro děti se speciálními potřebami, doporučování odborné literatury, odborné rady)
 • spolupráce se Stř.zdravot.školou v Mostě
 • spolupráce s D. p. s. Astra, Klubem důchodců
 • spolupráce s MěP, PČR, HZS
 • spolupráce s SPgŠ Most – cvičná škola průběžné pedagogické praxe
 • spolupráce s rodin. farmou Klíny - CEVYK (centrum ekolog.výchovy Klíny)
 • FK Baník Most

Záměry budoucího rozvoje: 

 • pomáhat rodičům předcházet školnímu neúspěchu jejich dítěte
 • respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte,
 • uplatňovat pedagogickou lásku, moudrost, odvahu a důvěryhodnost,
 • podporovat kvalitu vzdělávacího procesu,
 • budovat bezpečné sociální klima ve škole (dobré vztahy, příznivou atmosféru a partnerský přístup),
 • směřovat děti k maximálnímu rozvoji jejich schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvoji tvořivosti a fantazie,
 • učit děti spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití,
 • rozvíjet klíčové kompetencí dětí i profesní kompetence pedagogů.