Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
16.07.2018, NEXU s.r.o.

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:
U - 200/13 do 13. 12. 2014  a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR - vyhláška 113/2005 Sb O způsobu označování potravin a tabákových výrobků § 8 odst. 10.
 Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.
Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje článek 44 odst.1a) nařízení 1169/ 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář k zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1. až 2.5.3. dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169.

Označování pokrmů spadá do gesce ministerstva zdravotnictví.