Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
29.04.2021, Lucie Androvičová

Zápis MŠ

Seznámení s kritérii a souhlas s nahlížením do spisu (pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření lékaře (pdf)