Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
11.05.2022, Jitka Hoblová

Dokumenty

Dokumenty ke koronaviru 

Ostatní

 • Provozní řád střediska denní péče (pdf) - bude aktualizován
 • Zplnomocnění rodičů (pdf / doc)
 • Školní řád (pdf )
 • Osnova poučení pro děti (pdf) - bude aktualizována
 • Žádost o uvolnění dítěte - předškoláka (pdf / doc)
 • Informace o kamerovém systému MŠ (pdf )
 • Monitorování kamerovým systémem se záznamem (pdf)
 • Informační memorandum o nakládání s osobními údaji (pdf )
 • Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání (pdf)
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019(pdf)
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (pdf