Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
16.04.2021, Lucie Androvičová

Dokumenty

Zde najdete všechny důležité dokumenty a informace, které se můžete stáhnout přímo do svého počítače.

 • Přihláška ke stravování (pdf)
 • Provozní řád střediska denní péče (pdf)
 • Zplnomocnění rodičů (pdf / doc)
 • Školní řád (pdf / doc)
 • Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání (pdf / doc)
 • Dohoda o ukončení jeslí (pdf / doc)
 • Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku - 2018 (pdf/doc)
 • Osnova poučení pro děti (pdf)
 • Žádost o uvolnění dítěte - předškoláka (pdf / doc)
 • Informace o kamerovém systému MŠ (pdf / doc)
 • Monitorování kamerovým systémem se záznamem (pdf / doc)
 • Informační memorandum o nakládání s osobními údaji (pdf / doc)
 • Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání (pdf)
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019(pdf/ doc)
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (pdf/ doc