Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
13.03.2020, Lucie Androvičová

Žádost o ošetřovné

Informace pro rodiče - Ošetřovné

 

Od 16.3.2020 je naše MŠ uzavřena na základě opatření Statutárního města Mostu, Radniční ½, 434 69 Most.

 

Vydávání tiskopisu bude 16.3.2020  od 6-10 h. a 18.3.2020 od 6-10hod. - ( v kanceláři zástupkyně- Mgr. Šárka Procházková tel.č. 735791453), zvonek Modroočky

 

Škola vydá ve 2 vyhotoveních Žádost o ošetřovné.

 

První část Vám potvrdí škola, druhou vyplní rodič, třetí zaměstnavatel.

 

Ošetřování nemusí být čerpáno od 16.3.2020, můžete zvolit jakékoliv následující dny. Popř. se domluvte telefonicky (zástupkyně- Mgr. Šárka Procházková tel.č. 735791453) V případě, že by opatření trvalo dlouhodobě budou určené dny, kdy bude formulář vystaven (informace na stránkách školy).

 

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije
ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.