Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
02.06.2020, Lucie Androvičová

Výsledky zápisu SDP

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021 – SDP (JESLIČKY)

Děti přijaté na celodenní docházku do SDP
J10
J17
J04
J19
J18
J14
J07
J05
J09
J03
J20

 

Děti přijaté do SDP k docházce, která nepřevyšuje 92 hodin v měsíci
J15
J13
J12
J21
J11

 

Děti nepřijaté do SDP
J02
J16
J01
J06

 

  

V Mostě dne 3.6.2020                                          

Zveřejněno 3.6.2020                                                  Mgr. Šárka Procházková

                                                                             osoba pověřená zastupováním MŠ

 

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete osobně vyzvednout 3.6. – 5.6.2020 v čase 8.00 – 12.00 hod. ve Středisku denní péče (jesličky). Jiný termín je nutné domluvit telefonicky na tel.: 605 236 900.