Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
24.11.2021, Lucie Androvičová

Reorganizace mateřských škol

Vážení rodiče,

od 1.1.2022 dojde k reorganizaci mateřských škol v Mostě. Naše mateřská škola bude sloučena s MŠ A. Sochora a s odloučeným pracovištěm Albrechtická 414, které v současné době patří k MŠ Lidická. Tyto mateřské školy budou přejmenovány na 3.mateřskou školu, Most, příspěvkovou organizaci. Jedinou změnou, která se Vás bude týkat, budou nové VS ( variabilní symboly ) a nové číslo účtu pro platby stravného a školného. Tyto informace Vám budou včas předány.

Kolektiv MŠ Pastelka