Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
30.06.2020, Lucie Androvičová

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Od 1.7.20020 do 17.7.2020
V době prázdninového provozu budou děti spojeny na hlavní straně budovy.
Koťátka a Štěňátka budou ve třídě Modrooček,
Kosící a Modroočky budou na třídě Kosíků,
Veverky a Vlaštovky budou na třídě Vlaštovek.
Přicházejte prosím k hlavnímu vchodu budovy, kde si od vás vaše děti převezme paní učitelka. Dejte prosím dětem na sebe čisté oblečení, ve kterém mohou pobývat venku na školní zahradě. Věci na převlečení dejte dětem do podepsané tašky.
Upozorňujeme rodiče, že úhrada školného během letních prázdnin neodpadá ani v případě, že dítě do MŠ nedochází. Nezapomeňte proto uhradit školné včas.
Úplata za MŠ:          červenec 500 Kč, srpen 0 Kč - děti z MŠ Hutnická
Úplata za MŠ:          125 Kč za týden - děti z ostatních MŠ
Úplata za jesličky:  červenec 1200 Kč, srpen 0 Kč, denní úplata 200 Kč (úplatu určuje zřizovatel  a platí se i za uzavřený měsíc)
Stravné:    celodení 32 Kč (do 6 let)    34 Kč (nad 6 let)
                    polodenní 26 Kč (do 6 let)    28 Kč (nad 6 let)
Od 20.7.2020 do 23.8.2020 je MŠ uzavřena.
Děkujeme.