Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
13.10.2020, Lucie Androvičová

Omezení vstupu rodičů do všech budov MŠ

Od zítřka 14.10.2020 je omezen vstup rodičů do všech budov MŠ!
Vaše děti od vás budou přebírat pracovníci MŠ u vchodových dveří a stejným způsobem vám budou děti zase vydávány. Prosíme vás proto o trpělivost, jelikož předávání dětí může chvíli trvat. Dále také prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů a při jakékoliv komunikaci s našimi pracovníky noste roušky.
Při výskytu onemocnění Covid 19 či nařízené karanténě nás neprodleně informujte!
Nezapomeňte, že pokud je vaše dítě nemocné, má zvýšenou teplotu nebo kašel, nesmí přijít do školky. Děti nesmíte přivést do školky, pokud je vaší rodině nařízena karanténa nebo pokud dítě přišlo do styku s nakaženou osobou.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme vám pevné zdraví.