Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
05.05.2020, Lucie Androvičová

Manuál pro rodiče k otevření MŠ a jesliček

Vážení rodiče, zasíláme v bodech konkrétní informace a provozní podmínky k chodu MŠ v době omezeného provozu z důvodu „COVID-19“. Vzhledem k neustále se měnící situaci mějte prosím pochopení, že budeme manuál případně měnit a aktualizovat. O změnách budete průběžně informováni. Vycházíme ze současného nařízení MŠMT o provozu MŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

PŘÍCHODY A ODCHODY:

 • Dítě přichází před branku školky s doprovodem pouze jednoho člověka z nerizikových skupin mezi 6 – 7:45.
 • Každé dítě před brankou převezme zaměstnanec MŠ, odvede jej do šatny a předá učitelce. Proto prosíme, přizpůsobte oblečení tak, aby bylo vhodné rovnou do školky i na zahradu (starší oblečení, případně jednoduché a rychlé na převlékání), ušetříte nám a ostatním rodičům čas potřebný k převzetí a předání všech dětí.
 • V první den bude zaměstnanci, který bude dítě přebírat, předáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které si vytisknete ze stránek školky, případně obdržíte a vyplníte před školkou. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato do MŠ. Prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem (ne sourozenci a jiní příbuzní). Počítejte proto prosím s delší časovou prodlevou vzhledem k opatřením.
 • První den bude personálu MŠ předána podepsaná taška s náhradním oblečením (náhradní oblečení do každého počasí, náhradní spodní prádlo, boty na zahradu…)
  a čistým pyžamem, které bude v této době nutností z důvodu hygienických opatření - čisté pyžamo budete nosit každé pondělí.
 • Nutnou součástí výbavy dítěte je čistá rouška zabalená v pytlíku a označená jmenovkou. Tato rouška zůstává neustále v MŠ, proto s ní nelze počítat při odchodu domů. Při  předávání dítěte si rodič převezme dítětem použitou roušku, kterou si odnáší s sebou.
  (Dítě tedy přichází do školky s rouškou, kterou si rodič ale po předání dítěte odnáší s sebou. V tašce bude ČISTÁ ROUŠKA, která bude součástí výbavy dítěte ve školce, proto rodič musí zajistit dítěti roušku na odchod ze školky zvlášť. Čistá rouška zůstává ve školce.)
 • První den při vyzvedávání dítěte z MŠ vám bude předán pytel s věcmi, které dosud zůstaly ve školce (například zimní boty apod.).
 • Vyzvedávání bude probíhat jako obvykle v čase 14:30 – 16:30 (SDP 14:15 – 16:30). „Vyzvedávající“ (dle nařízení vyjma lidí z rizikových skupin) může vejít do prostor školky s tím, že dodrží vyznačené rozestupy. Zazvoní na svou třídu, ukáže se do kamery a představí se zřetelně JMÉNEM A PŘÍJMENÍM DÍTĚTE. Po té vyčká, než bude dítě zaměstnancem školky odvedeno do šatny, převléknuto a předáno „vyzvedávajícímu“. V případě příznivého počasí budeme trávit odpolední čas na školní zahradě. V tento okamžik nevstupujete do areálu školky, ale u branky nahlásíte zaměstnanci MŠ jméno dítěte a vyčkáte na jeho předání.
 • Žádáme vás o dodržování rozestupů před MŠ, neshlukujte se, prosím, ve skupinkách s ostatními rodiči a dětmi a nezdržujte se s dětmi v prostorách MŠ ani před nimi.
 • Jakýkoliv příznak virového infekčního onemocnění (viz čestné prohlášení) bude okamžitě nahlášen zákonnému zástupci a bude požadováno co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z MŠ. Zároveň jsme nuceni informovat OHS. Zvažte proto, prosím, jakékoliv příznaky předem, ranní filtr dětí bude zpřísněn (zaměstnanci školky budou kontrolovat zdravotní stav dětí).

ORGANIZACE DNE:

 • Při příchodu do školky si každé ráno dítě umyje ruce mýdlem pod vedením a dohledem učitelky (dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno-viz nařízení MŠMT) a k dispozici budou jednorázové papírové ručníky.
 • Stravování bude probíhat běžnou formou, ale jídlo, pití a příbory bude dětem vydávat a podávat pouze personál kuchyně opatřen hygienickými pomůckami.
 • Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně větráno dle doporučení MŠMT, povlečení se bude měnit každý týden. Učitelka má pravomoc během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení.
 • Rouška není nutná v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou dodržována kolektivní opatření (každá skupina bude mít pouze svůj vyhrazený prostor se svými učitelkami a bude zajištěno, že se kolektivy dětí nebudou potkávat v prostorách školky).
 • Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě (mimo prostory školky je pobyt zakázán). Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.
 • Během každého dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zároveň každý den po odchodu všech dětí učitelka a zaměstnanci školky vydezinfikují všechny povrchy a předměty.