Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
21.06.2019, Lucie Androvičová

Letní provoz MŠ

Rodiče, kteří potřebují v době uzavření naší školky -  jinou školku, musejí se dostavit ve stanoveném termínu do náhradní školy a zapsat dítě. Musí se dostavit OSOBNĚ s kopií evidenčního listu Vašeho dítěte (vydá na požádání třídní učitelka).

NAŠE ŠKOLKA BUDE UZAVŘENA OD 1.7. - 28.7.2019, V TUTO DOBU MŮŽETE VYUŽÍT MŠ SOCHORA - DLE JEJICH PROVOZU.

RODIČE SI NÁHRADNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU VYŘIZUJÍ SAMI.

NÁHRADNÍ ŠKOLKU SI RODIČE MOHOU VYŘÍDIT V TERMÍNU 3.6. - 6.6.2019 OD 8:00 DO 15:00 HOD.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY RODIČE, ŽE ÚHRADA ŠKOLNÉHO BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN NEODPADÁ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ DO MŠ NEDOCHÁZÍ. NEZAPOMEŇTE, PROTO ŠKOLNÉ UHRADIT VČAS.

ÚPLATA ZA MŠ červenec 0,-Kč, srpen 500,-Kč - NAŠE DĚTI

ÚPLATA ZA MŠ 130,-Kč/týden - CIZÍ DĚTI

ÚPLATA STŘEDISKO DENNÍ PÉČE červenec 1200,-Kč, srpen 1200,-Kč, denní úplata 200,-Kč (úplatu určuje zřizovatel, úplata se platí i za uzavřený měsíc)

STRAVNÉ - CELODENNÍ     32,-Kč (do 6 let)        34,-Kč (nad 6 let)

                      POLODENNÍ    26,-Kč (do 6 let)        28,-Kč (nad 6 let)