Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
21.05.2020, Lucie Androvičová

Informace o platbách

Vážení rodiče,
vzhledem k stále se měnící situaci, bychom vám rádi ujasnili otázku plateb za školné.

• V období uzavření MŠ byly platby za školné poměrně poníženy a poté plně zrušeny.

• Od 11. května 2020 je naše MŠ opět v plném provozu. Tato skutečnost se samozřejmě dotýká i plateb za školné.

Od května 2020 jsou platby opět v plné výši. I v případě nepřítomnosti vašeho dítěte je nutné platbu za ŠKOLNÉ uhradit.