Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
24.11.2020, Lucie Androvičová

Informace ke vstupu rodičů do MŠ

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že byl na stránkách MŠMT zveřejněn Protiepidemický systém ČR pro oblast školství, ve kterém se uvádí, že je doprovázejícím osobám povolen vstup do prostor šaten.

Vzhledem k současné situaci Vás však prosíme, aby jste respektovali stejný způsob předávání a vyzvedávání dětí jako dosud. Nastavený systém je účinný a organizačně dobře zvládnutý. Tímto opatřením chráníme zdraví Vašich dětí , ale také Vaše i všech zaměstnanců naší školky. A to je v této nelehké době naší prioritou.

Pokud by k tomuto opatření měl kdokoliv z Vás námitky, obraťte se, prosím, na Mgr. Šárku Procházkovou ( tel. 735 791 453 ).

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví.

Kolektiv MŠ Pastelka