Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
08.04.2021, Lucie Androvičová

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

mimořádné opatření umožňuje od 12.dubna 2021 v 1. fázi rozvolnění osobní přítomnost na vzdělávání  dětem v  mateřských školách , které mají povinné předškolní vzdělávání . Děti budou ve  skupinách  maximálně 15 dětí.

 Ministerstvo zdravotnictví ukládá povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy, které nám byly doručeny ministerstvem zdravotnictví pro testování dětí v MŠ, proto není možné akceptovat jiný druh testu než ten, který provedete vašemu dítěti v MŠ pod dohledem zaměstnanců MŠ. Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu budou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test bude provádět zákonný zástupce bezprostředně po příchodu do MŠ za asistence zaměstnanců MŠ. Žádáme rodiče, aby si ponechali dostatečnou časovou rezervu z důvodu čekání na výsledek testu (maximálně 20 minut) a taktéž včasný příchod do MŠ (nejpozději do 7:45). Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 Testovací místo najdete v areálu malých tříd (1.B, jesle). Po negativním výsledku testu odcházíte do příslušné třídy.  Děti nebudou ve svých třídách se svými třídními učitelkami, ale budou rozděleny dle kapacit MŠ. Vše najdete na stránkách MŠ a informativních tabulích rozmístěné v areálu MŠ.

 

INFORMACE PRO RODIČE IZS 

 Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotnické pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnance bezpečnostních sborů

- příslušníky ozbrojených sil

- zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnance Úřadu práce České republiky,

- zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnance Finanční správy České republiky.

Kapacita mateřské školy je omezena. Počet dětí na jedné třídě je maximálně 15 (neměnné skupiny). Přednost mají děti předškolního věku, kterých je v naší MŠ 54. Pokud předškolní děti neprojeví zájem o prezenční výuku, mají omluvenou absenci a místo jim bude nadále drženo. Zbytek míst je tedy vymezen pro děti pracujících rodičů ve vybraných profesích IZS. Přednost mají samozřejmě ti, jejichž oba rodiče pracují v IZS a oba rodiče jsou zaměstnáni.

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Bez potvrzení nebude možné přijmout dítě do MŠ.

 Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 V případě nezodpovězených dotazů kontaktujte infolinku: 735 791 453

Tato infolinka bude dostupná pouze pátek 9.4.2021 od 8:00 do 12:00.

 Váš zájem o docházku dítěte do MŠ nám potvrďte do zítra 9.4. 2021 do 10:00 na email, ze kterého je vám zasílána distanční výuka (email třídních učitelek).

Děkujeme za spolupráci a věříme, že to v této nelehké době společně zvládneme a zároveň vás prosíme o trpělivost, i pro nás je tato situace nová.

 Kolektiv MŠ PASTELKA