Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Omlouvání dětí (jen SMS) +420 730 528 041
Zpět
10.09.2021, Lucie Androvičová

Hledáme vedoucí odloučeného pracoviště

Výběrové řízení na pozici vedoucí odloučeného pracoviště

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace změní s účinností od 1. 1. 2022 název na „3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace“ a zároveň vzniknou odloučená pracoviště - MŠ Hutnická a MŠ Albrechtická 414. Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici vedoucí odloučeného pracoviště 3. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace pro odloučené pracoviště MŠ Hutnická od 1. 1. 2022.

Požadavky na vzdělání:

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti učitele mateřské školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  1. a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  2. b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  3. c) vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, nebo
  4. d) střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

- praxe minimálně 3 roky jako učitel v mateřské škole

- alespoň minimální znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

- organizační a řídicí schopnosti

- občanská a morální bezúhonnost

- způsobilost k právním úkonům

- zdravotní způsobilost

- znalost českého jazyka.

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo vedoucího odloučeného pracoviště: 1. 1. 2022

Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy

 

Uchazeči o tuto pracovní pozici zašlou svůj životopis na email školy: ms.sochora@sochora.ms-most.cz do 24.9.2021. V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy MŠ Sochora na tel.č. 739 340 150. Po ukončení sběru přihlášených uchazečů bude oznámen termín osobních pohovorů.