Mateřská škola Pastelka

Vize školy:

"Tak jako vlaštovky, které se každé jaro vracejí pod svoji známou střechu, ať se jednou naše děti vracejí k nám."

detska ilustrace

 

Aktuální akce

Zahájení školního roku 2017/2018

Dne 28.8.2017 od 16:00 se budou konat třídní schůzky k zahájení nového školního roku. Představí se Vám třídní učitelé Vašich dětiček, kteří Vás blíže seznámí s průběhem nového školního roku. Třídní schůzka se koná pro celou MŠ a SDP. 

Platnost oznámení: 
27.4.2017 - 31.8.2017

Třídní schůzky pro předškoláky

Chtěli bychom Vás tímto pozvat na třídní schůzku, která se bude týkat povinného školního roku v MŠ. Schůzka se bude konat 22.6.2017 od 15:30. Je nutné, aby se na tuto třídní schůzku dostavili rodiče dětí narozených  od 1.9.2011 do 31.8.2012. Účast povinná. Těšíme se na Vás. kolektiv MŠ

Platnost oznámení: 
27.4.2017 - 23.6.2017

Zápis do mateřské školy a střediska denní péče

Zápis do mateřské školy a střediska denní péče se bude konat ve dnech 3.5. 2017 (středa) od 13-17 hodin4.5.2017 (čtvrtek) od 13-16 hodin. Sebou si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Nezáleží na pořadí, ve kterém přijdete. Na zápis se prosím dostavte s dítětem. Podrobnosti budou aktualizovány - ve složce ,,Zápis". Moc se na Vás těšíme :-) 

Platnost oznámení: 
14.4.2017 - 20.5.2017

Spádové oblasti pro přijímání dětí

Od 1.9.2017 mateřské škole vznikají nové povinnosti, ohledně přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. MŠ má nově stanové spádové oblasti (Obecně závazná vyhláška č. 1/2017). Náš obvod je číslo 2. !!!Počet přijatých dětí bude ovlivněn volnou kapacitou školy.

 • Do MŠ budou přednostně přijímány děti:

Mají nárok na přednostní přijetí od 1.9.2017

 1. děti, které před začátkem škol. roku dosáhly pěti let, pro ně je předškolní vzdělávání povinné. (děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012)
 2. děti, které nejpozději před 1.9.2017 dosáhnou čtyř let věku (§34 odst.3 školského zákona – znění účinné od 1.9.2017) a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu.
 3. děti budou seřazeny podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). V případě, stejného data narození rozhoduje los. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky, zástupkyně školy a zákonných zástupců dotčených účastníků příjímacího správního řízení, o kterém se provede písemný záznam.
 4. děti mimo spádovou oblast mohou přijít na zápis, budou seřazený podle data narození. Mohou být přijaty, ale záleží na volné kapacitě.

V následujících letech mají nárok na přednostní přijetí:

 1. od 1.9.2018 děti, které před začátkem škol. roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§34 odst.3 školského zákona – znění účinné od 1.9.2018) a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu.
 2. od 1.9.2020 děti, které před začátkem škol. roku dosáhnou druhého roku věku (§34 odst.3 školského zákona – znění účinné od 1.9.2020) a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu.

 Může nastat situace, že se z kapacitních důvodů na nejmladší děti nedostane. Jsou to nová pravidla, která nemůže ředitel školy nijak změnit ani ovlivnit.

 V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.č. 605236900 nebo reditel@mshutnicka.cz. Děkuji Bc. Petra Nováčková, ředitelka školy.

 •  Spádové oblasti MŠ - obvod č.2  
Akátová, Ořechová,
Bankovní, Pekárenská,
Čepirožská, Pod Hrází,
Dělnická, Pod Vodojemem,
Divadelní, Pražská,
Drobná, Příčná,
Dřínovská, Radniční č. p. 3400 až 3401,
Habrová, Skyřická,
Hasičská, Stavbařů,
Hutnická (mimo č. p. 2750 až 2753), Teplárenská,
Jabloňová, Tiskařská,
Jaroslava Průchy č. p. 921 až 926, tř. Budovatelů č. p. 1873 až 1874,
Jaroslava Průchy č. p. 1915, tř. Budovatelů č. p. 1877,
Jezerní, Třebušická,
Jiřetínská, U Mariany,
K Hipodromu, U Špejcharu,
K Nádraží, U Věžových domů,
Ke Kostelu, V Kopečku,
Luční, Ve Dvoře,
Mladé gardy, Víta Nejedlého,
Mostecká, Zdeňka Štěpánka č. p. 2764 až 2766,
Na Gruntě, Zdeňka Štěpánka č. p. 2791 až 2794,
Nad Potokem, Zdeňka Štěpánka č. p. 2797 až 2799,
Obchodní, Zdeňka Štěpánka č. p. 2802 až 2805,
Obránců míru č. p. 2855 až 2865, Židovická,
Obránců míru č. p. 2878 až 2889.
Platnost oznámení: 
13.4.2017

Přínosné besedy pro rodiče

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavé besedy k nám školky, které povede Mudr. Dobiášová. Dne 23.5. se budeme od 15:30  zabývat poskytnutím první pomoci a dne 20.6. od 15:30 se zaměříme na zdravý životní styl. Besedy se budou konat vždy ve třídě Vlaštoviček, 3.B . Těšíme se na Vás.

Platnost oznámení: 
11.4.2017

VÝLETY

VÝLET FarmaPark SOBĚHRDY

 • Dne 25.4.2017
 • Maximálně 24 dětí na třídu!
 • Cena: 310 Kč
 • 2.třídy

VÝLET LESOPARK

 • Dne 23.5.2017
 • Maximálně 21 dětí na třídu!
 • Cena: 120 Kč
 • 1.třídy

VÝLET MIRAKULUM MILOVICE

 • Dne 25.5.2017
 • Maximálně 22 dětí na třídu!
 • Cena: 350 Kč
 • 2. a 3.třídy

VÝLET NA ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

 • Dne: 15.6.2017
 • Maximálně 23 dětí na třídu!
 • Cena: 130 Kč
 • 1.třídy

VÝLET LESOPARK

 • Dne 22.5.2017
 • Cena bude upřesněna
 • Jesličky

Bližší informace u třídních učitelek. 

Platnost oznámení: 
18.3.2017 - 15.6.2017

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍD ZŠ

Ve dnech 7. a 8. dubna 2017 se bude konat zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018. V odkazu najdete bližší informace o základních školách: 

Spádové oblasti základních škol:

Platnost oznámení: 
10.3.2017 - 15.4.2017

LETNÍ PROVOZ MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2017

 • MŠ Hutnická bude uzavřena od 3.7. - 4.8.2017, v provozu bude od 7.8. - 31.8.2017
 • MŠ A. Sochora bude uzavřena od 24.7. - 25.8.2017, v provozu bude od 3.7. - 21.7.2017
 • MŠ Růžová bude uzavřena od 3.7. - 14.7.2017 a 7.8. - 25.8.2017, v provozu bude od 17.7. - 4.8.2017

RODIČE SI NÁHRADNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU VYŘIZUJÍ SAMI.

 • NAŠE ŠKOLKA BUDE UZAVŘENA OD 3. 7. – 4. 8., V TUTO DOBU MŮŽETE VYUŽÍT JINOU ŠKOLKU (MŠ RŮŽOVÁ A MŠ SOCHORA) – DLE JEJICH PROVOZU.
 • Rodiče, kteří potřebují v době uzavření naší školky - jinou školku, musejí se dostavit ve stanoveném termínu do náhradní školy a zapsat dítě. Musí se dostavit OSOBNĚ s kopií evidenčního listu Vašeho dítěte (vydá na požádání třídní učitelka).
 • NÁHRADNÍ ŠKOLKU SI RODIČE MOHOU ZAŘÍDIT V TERMÍNU 12. 6. – 16. 6. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
 • UPOZORŇUJEME VŠECHNY RODIČE, ŽE ÚHRADA ŠKOLNÉHO BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN NEODPADÁ ANI V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ DO MŠ NEDOCHÁZÍ. NEZAPOMEŇTE, PROTO ŠKOLNÉ UHRADIT VČAS.
 • ÚPLATA ZA MŠ A STŘEDISKO DENNÍ PÉČE bude upřesněna.

STRAVNÉ – CELODENNÍ 30,-Kč (do 6 let) 32,-Kč (nad 6 let), POLODENNÍ 24,- Kč (do 6 let) 26,-Kč (nad 6 let)

Platnost oznámení: 
7.3.2017

Velká zahradní párty ,,Kdo si hraje, nezlobí“

Díky dětem ze třídy Veverek a paní učitelce Šárce a Lence budeme mít na zahradě velkou párty! Akce se bude konat 1.6. od 16 hodin a tím oslavíme velký den – Den dětí. Na zahradě je připravený bohatý program. Největším překvapením je koncert Maxim Turbulenc, který děti vyhrály v celorepublikové soutěži Policie ČR. Na akci jsou zváni všechny naše děti, rodiče i prarodiče. Program bude překvapením. Určitě si můžete vzít vlastní buřtíky a vidličky. Moc se všichni těšíme! Bude to krásná společná akce. 

 • Jsou vítány kostýmy (pro děti i dospělé)- Policie, Hasiči, Vojáci, Lékaři a sestřičky. Všechny záchranné složky.

 Děkujeme Veverkám :-)

Platnost oznámení: 
7.3.2017

POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2017/2018

Povinné vzdělávání je pro děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti, u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Výjimkou jsou děti, které navštěvují přípravnou třídu. Podrobnosti o povinném vzdělávání najdete v našem menu v odkazu "Povinné vzdělávání".

Platnost oznámení: 
28.2.2017

BESEDY PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

Nabízíme rodičům našich předškoláků besedy s Mgr. Lenkou Koudelovou. Můžete se na nich dozvědět důležité informace pro vás i vašeho budoucího školáka.

 • ŠKOLNÍ ZRALOST ve čtvrtek 9.3. od 15:30
 • GRAFOMOTORIKA, PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ve čtvrtek 30.3. od 15:30
 • PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST  ve čtvrtek 20.4. od 15:30
Platnost oznámení: 
27.2.2017 - 23.4.2017

A je to doma

Děkujeme našim šikovným dětičkám za reprezentaci naší školky v recitační soutěži - 20. ročník Bořeňské čarodějnice 2017. Vyhráli jsme!

 • 1. Místo - jednotlivci - Honzík Řimnáč
 • 2. Místo - jednotlivci - Kačenka Kučerová
 • Dále byly skvělé a šikovné Sofinka a Nelinka.

Měli jsme velký úspěch!!!

Platnost oznámení: 
9.2.2017

Důležité

Prosíme rodiče, informujte učitele o veškerých změnách týkajících se vašeho dítěte. Moc děkujeme, kolektiv MŠ.r

Platnost oznámení: 
29.6.2016

Sběr papíru a PET víček

Sběr papíru a PET víček stále pokračuje. Za získané peníze školka pořídí nové zahradní prvky. Předem všem moc dekujeme. Kolektiv MŠ.

Platnost oznámení: 
16.9.2016

ÚPLATA V MŠ

ÚPLATA V MŠ BUDE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  VE VÝŠI 500,-Kč/měsíčně.

Platnost oznámení: 
25.7.2016 - 30.9.2016

Omlouvání dětí

Omluvy dětí na tel.čísle 476 100 973 - záznamník. Prosíme, uvádějte jméno a třídu Vašeho dítěte. Děkujeme. Kolektiv MŠ

Platnost oznámení: 
21.9.2015 - 30.9.2015